Referencie

Zimný štadión Skalica, Slovensko

Zimný štadión Skalica, Slovensko

Režim obsadenosti hráčskych šatní, kancelárii a ostatných miestností štadióna je veľmi rôznorodý. Hľadali sme riešenie, ktoré umožní centrálne nastavovanie teplôt pre každú miestnosť individuálne.//p. Chrenka, správca štadióna

Bezdrôtové ovládanie teplovodného vykurovacieho systému v 60 miestnostiach rozľahlej budovy štadióna. Prostredníctvom IQRC sme zabezpečili centrálne riadenie a úspornú prevádzku 125 radiátorov.

Radiátory v pôvodnom teplovodnom vykurovacom systéme boli v 25 miestnostiach osadené termostatickými ventilmi a mechanickými termostatickými hlavicami. V ostatných miestnostiach boli radiátory bez regulačných prvkov. Vybavenie dvoch kotolní umožňovalo optimálne nastavenie vykurovacej vody na základe ekvitermickej regulácie cez tri nezávislé vykurovacie okruhy. Napriek tomu uvedená regulačná zostava nemohla v žiadnom prípade zabezpečiť úspornú prevádzku v budove, o čom svedčia obrovské prevádzkové náklady na vykurovanie.

Keďže využívanie a obsadenosť  jednotlivých miestností je veľmi rôznorodé a časovo individuálne, vedenie zimného štadióna sa rozhodlo pre inštaláciu systému zónovej regulácie, ktorý ako jediný umožňuje centrálne nastavovanie teplôt v každej miestnosti individuálne. Samotnej inštalácii IQRC predchádzala montáž termostatických ventilov a hydraulické vyváženie vykurovacieho systému. Výsledkom rekonštrukcie vykurovacieho systému je regulačná zostava, ktorá umožňuje nastavovať požadované teploty na základe aktuálnej obsadenosti.

"Režim obsadenosti hráčskych šatní, kancelárii a ostatných miestností zimného štadióna je veľmi rôznorodý. Z tohto dôvodu sme hľadali riešenie, ktoré umožní centrálne nastavovanie teplôt pre každú miestnosť individuálne." - Pán Chrenka, správca štadióna
 

 

Špecifiká projektu

V rozľahlej budove sa nachádza veľké množstvo masívnych železných konštrukcií, čo sťažovalo podmienky na inštaláciu bezdrôtového systému. Optimálnym výberom vhodných bezdrôtových prvkov sa však podarilo zabezpečiť plnú funkčnosť a spoľahlivosť systému IQRC v reálnej prevádzke zimného štadióna.

 

Súčasný stav

Po inštalácii bezdrôtového systému IQRC je možné teplotu v jednotlivých miestnostiach budovy centrálne a individuálne nastavovať z kancelárie správcu, prípadne odkiaľkoľvek prostredníctvom internetového pripojenia. Správca systému optimalizuje náklady využívaním časovo-teplotných programov, ktoré zohľadňujú pracovnú dobu zamestnancov hokejového klubu a prevádzkovú dobu obchodov, ktoré sú v priestoroch štadióna. Správca zároveň v týždenných intervaloch upravuje vykurovacie programy v hokejových, trénerských a rozhodcovských šatniach, ktorých režimy využívania sa neustále menia.Tým sa využívajú všetky nástroje na optimalizáciu vykurovacích nákladov a samozrejme dodržanie hygienických noriem, súvisiacich s vykurovaním.

 

 

Poznámka

Výšku dosiahnutých úspor bude možné vyhodnotiť až po ukončení aktuálnej vykurovacej sezóny (máj 2014). Na základe našich skúseností predpokladáme úspory 25-30 %, čo by znamenalo návratnosť investície už v priebehu 3. vykurovacej sezóny.

alebo