Referencie

Základná škola, Moča

Základná škola, Moča

Riešenie bezdrôtovej regulácie vykurovania, realizácia systému IQRC v subdodávke kompletného hydraulického vyregulovania pre 3 budovy v objekte ZŠ: Základná škola, Materská škola a telocvičňa. Všetko bez potreby káblového prepojenia medzi budovami, riadenie z jedného miesta.

Realizácia systému IQRC v subdodávke pre nášho autorizovaného partnera, realizujúceho projekt "Zónová regulácia". Projekt rieši rekonštrukciu existujúceho vykurovacieho systému vrátane hydraulickej regulácie, výmeny ventilov za termostatické.

Objekt sa skladá z 3 budov, spojenie medzi nimi je riešené bezdrôtovo prvkami IQRC, čo potvrdzuje výhodnosť takéhoto riešenia aj pre viac od seba vzdialených budov. Regulačná jednotka bez problémov zvláda spínanie motorov elektrických ventilátorov (kaloriferov) v telocvični, čo je možné prispôsobiť hodinám telocviku, ale aj "nárazovým" akciám v telocvični. 

Naprogramovanie systému podľa Školského rozvrhu - každá trieda je vykurovaná len v čase, keď je v nej vyučovanie..

Systém zabezpečí požadovanú teplotu v čase vyučovania podľa jednotlivých tried, kabinetov, odstráni rozdiely teplôt typu južná/severná strana.

 

alebo