Referencie

Obecný úrad, Moča

Obecný úrad, Moča

Riešenie bezdrôtovej regulácie vykurovania, realizácia systému IQRC v subdodávke kompletného hydraulického vyregulovania pre budovu Obecného úradu.

Realizácia systému IQRC v subdodávke pre nášho autorizovaného partnera, realizujúceho projekt "Zónová regulácia". Tento riešil rekonštrukciu existujúceho vykurovacieho systému vrátane hydraulickej regulácie, výmeny ventilov za termostatické. Naprogramovanie systému podľa pracovnej doby úradu a prevádzok, sídliacich v budove.

Systém zabezpečí požadovanú teplotu v pracovnej dobe jednotlivých prevádzok, vyššiu teplotu v ambulanciách a odstráni rozdiely teplôt typu južná/severná strana.

 

alebo