Referencie

AMPRA CZ s.r.o.

AMPRA CZ s.r.o.

Po zavedení IQRC nastavujeme teploty v miestnostiach individuálne. V prvej sezóne sme zaznamenali úsporu viac ako 24%.//Ladislav Hájek, správca systému

Bezdrôtové ovládanie teplovodného vykurovacieho systému, pozostávajúceho z dvoch plynových kotlov a 36 teplovodných radiátorov. Prostredníctvom systému IQRC sme zabezpečili centrálne riadenie a zónovú reguláciu pre 22 miestností obchodnej spoločnosti a 4 bytové jednotky.

Pôvodný vykurovací systém pozostával z dvoch plynových kotlov, ktorých činnosť bola riadená dvoma programovateľnými regulátormi Eberle -Instat Plus. Radiátory boli osadené termostatickými ventilmi a hlavicami Drayton,  ktoré v miestnostiach obmedzovali teplotu na  23?C.  Napriek tomu regulačná zostava neumožňovala hospodárnu prevádzku vykurovacieho systému. Hlavným dôvodom bolo to, že byty a kancelárske  priestory firmy sú v budove napojené na spoločné vykurovacie vetvy. Kúrenie teda muselo byť počas dňa v intenzívnej prevádzke kvôli obsadenosti kancelárií. Bohužiaľ sa nemohlo prepnúť do útlmového režimu ani po skončení pracovnej doby zamestnancov. Dodávka teplej vody do radiátorov totiž  musela pokračovať aj v neskorších hodinách, nakoľko bola pre zmenu požiadavka na kúrenie od obyvateľov nájomných bytov. V praxi to znamenalo, že počas pracovného dňa boli zbytočne vykurované byty, v podvečerných hodinách, počas víkendu a sviatkov zase kancelárske priestory budovy.
Z uvedených dôvodov sa  majitelia budovy rozhodli pre inštaláciu regulačného systému IQRC, ktorý umožní individuálnu časovo-teplotnú reguláciu každej miestnosti nezávisle.

"Po zavedení IQRC nastavujeme teploty v miestnostiach individuálne. V prvej sezóne sme zaznamenali úsporu viac ako 24 %." - Ladislav Hájek, správca systému

 

Špecifiká projektu

Zákazník požadoval vybaviť každú jednu miestnosť nástennou regulačnou jednotkou (termostatom), prostredníctvom ktorej je zamestnancom umožnené zmeniť centrálne nastavenú teplotu manuálne, priamo v kancelárii . Táto funkcia je vo firme využívaná najmä v prípade práce mimo obvyklú pracovnú dobu, teda v čase centrálne nastaveného teplotného útlmu. Uvedená funkcia v takom prípade zabezpečí zamestnancom firmy požadovanú teplotnú pohodu. Zmeny nastavenia sú však iba dočasné. Po dvoch hodinách ( požiadavka vedenia) sa systém vráti do automatickej prevádzky a vykuruje podľa centrálne nastaveného programu.  Pre byty takáto požiadavka nebola.  

Súčasný stav


Po inštalácii bezdrôtového systému IQRC sa dajú teploty v jednotlivých miestnostiach, či už ide o kancelárske alebo bytové priestory, centrálne a individuálne nastavovať z kancelárie správcu systému, prípade prostredníctvom internetu z akéhokoľvek miesta. Teplotné režimy  teraz zohľadňujú pracovnú dobu, aktuálnu obsadenosť počas služobných ciest a dovoleniek,  prípadne individuálne požiadavky zamestnancov firmy a užívateľov bytov. Takmer 25% úspora naznačuje, že náklady na systém sa vrátia už počas tretej vykurovacej sezóny.

alebo