Ocenenia

Bezpečnosť a kvalita sú prvoradé

Pri vývoji a výrobe našich zariadení sa v prvom rade zameriavame na bezpečnosť a kvalitu. Naše výrobky majú certifikát CE a zodpovedajú najvyšším bezpečnostným štandardom. Proces výroby a predaja je riadený systémom kvality ISO 14001 a ISO 9001:2000.

SOŠ Senica so systémom IQRC ocenená aj v Mníchove

SOŠ Senica so systémom IQRC ocenená aj v Mníchove

Stredná odborná škola (SOŠ) Senica sa v novembri zúčastnila v Mníchove na záverečnej medzinárodnej konferencii projektu Predstavenie regionálnych energetických koncepcií (CEP-REC) – program Centrálna Európa.

Konferencie sa zúčastnili zástupcovia projektových partnerov z 8 európskych krajín (Nemecko, Maďarsko, Slovenská republika, Taliansko, Česká republika, Poľsko, Slovinsko, Rakúsko), pozvaní hostia z oblasti obnoviteľných zdrojov a energetických koncepcii a zástupcovia víťazov regionálnych súťaží o najlepšie inovatívne projekty.

viac
Najlepší inovatívny projekt Trnavského samosprávneho kraja

Najlepší inovatívny projekt Trnavského samosprávneho kraja

Trnavský samosprávny kraj, ako partner medzinárodného projektu Predstavenie regionálnych energetických koncepcií (CEP – REC), vyhlásil Súťaž o najlepší inovatívny projekt realizovaný na území Trnavského samosprávneho kraja v oblasti obnoviteľných zdrojov energie.

Víťazstvo si odniesol projekt Strednej odbornej školy Senica s názvom „Efektívne šetrenie v priestoroch SOŠ Senica – regulácia tepla v budove SOŠ Senica prostredníctvom bezdrôtového systému IQRC“

viac
Zlatá medaila Aquatherm Nitra 2012

Zlatá medaila Aquatherm Nitra 2012

Bezdrôtový systém na reguláciu vykurovania a automatizácie budov, vyvinutý spoločnosťou Amicus SK s.r.o., bol ocenený „Zlatou medailou" ako najlepší exponát medzinárodného odborného veľtrhu Aquatherm 2012 v Nitre.

V dňoch 31.1. až 3.2.2012 sa v priestoroch výstaviska Agrokomplex Nitra uskutočnil už v poradí 14.ročník medzinárodného odborného veľtrhu Aquatherm, zameraného na vykurovanie, vetranie, klimatizáciu, meraciu a regulačnú techniku a ekológiu. Neoddeliteľnou súčasťou výstavy býva každoročne organizovaná odborná súťaž o najlepší exponát veľtrhu. V konkurencii veľkého počtu prevažne zahraničných vystavovateľov získala firma Amicus SK s.r.o. za bezdrôtový regulačný systém IQRC, najvyššie ocenenie.

viac
Certifikát EVPU

Certifikát EVPU

Certifikát EVPU bol udelený spoločnosti AMICUS SK, s.r.o. dňa 2.11.2011 a potvrdzuje spĺňanie bezpečnostných požiadaviek a noriem.

viac
alebo