FAQ

Ako mi systém uľahčuje prácu?

Systém IQRC umožňuje užívateľom získať dokonalý prehľad o teplotách v jednotlivých miestnostiach, o aktuálnom stave systému alebo o spotrebe elektrickej energie.

Čo je zónová regulácia?

Softvér umožňuje vytvárať individuálne programy pre jednotlivé miestnosti tak, aby nastavenie systému v jednotlivých denných časových úsekoch zohľadňovalo potreby užívateľov objektu.

Čím je systém užitočný

Aplikovaním systému IQRC sa docieli optimalizácia vykurovacích, prípadne iných prevádzkových nákladov regulovaného objektu.

Ako ovládam systém?

Systém môže byť riadený centrálne. Riadiaca jednotka je prispôsobená na riadenie až 2 000 koncových zariadení.

alebo