Centrálna riadiaca jednotka

Termostatická hlavica

Regulačná jednotka

Snímač teploty

Router -opakovač signálu

alebo