Ocenenia

Certifikát EVPU

Certifikát EVPU

Certifikát EVPU bol udelený spoločnosti AMICUS SK, s.r.o. dňa 2.11.2011 a potvrdzuje spĺňanie bezpečnostných požiadaviek a noriem.

alebo