Čo je zónová regulácia?

Softvér umožňuje vytvárať individuálne programy pre jednotlivé miestnosti tak, aby nastavenie systému v jednotlivých denných časových úsekoch zohľadňovalo potreby užívateľov objektu.


alebo