Čím je systém užitočný

Aplikovaním systému IQRC sa docieli optimalizácia vykurovacích, prípadne iných prevádzkových nákladov regulovaného objektu.

alebo