Centrálna riadiaca jednotka

Zabezpečuje bezdrôtovú distribúciu nastavených vykurovacích režimov a ostatných parametrov do jednotlivých miestností.

Zabezpečuje riadenie a kontrolu činnosti termostatických hlavíc, regulátorov, teplotných snímačov a ostatných bezdrôtových prvkov systému IQRC.

Vďaka obojsmernej bezdrôtovej platforme dokáže jednotka spätne zbierať požadované informácie o aktuálnom stave a funkčnosti celého systému. Tieto môžu byť správcovi k dispozícii prostredníctvom počítačového softvéru IQRC.

Prepojenie počítača a riadiacej jednotky je zabezpečené cez USB rozhranie.

Okrem hlavnej funkcie koordinátora bezdrôtovej siete zabezpečuje jednotka aj zálohovanie hodín reálneho času.

Ak sa nevyžaduje sledovanie skutočných teplôt a ostaných parametrov v kontrolovaných miestnostiach v ON-LINE režime, počítač nie je k ďalšej prevádzke systému IQRC potrebný.

Centrálna jednotka je vybavená interným web serverom, ktorý umožňuje vzdialenú kontrolu systému cez internet pomocou PC, tabletu alebo smartphonu.

Pre potreby dlhodobej archivácie nameraných teplôt a ostatných sledovaných parametrov je súčasťou zariadenia slot na SD kartu.

Rozmery 138 x 110 x 35 mm
Napájanie Sieťový adaptér 6V
Frekvencia 2,4 GHz
Výkon rádiového modulu 100 mW
Komunikačné rozhranie USB, ETHERNET
Spotreba max 1,5 W

 

alebo