Regulačná jednotka

Regulačná jednotka je bezdrôtovo programovateľná z centrálnej riadiacej jednotky.

Pri vhodnom umiestnení zabezpečuje neskreslené meranie priestorovej teploty v miestnosti. Na základe výsledkov meraní, prostredníctvom termostatických hlavíc IQ24TH, ovláda termostatické radiátorové ventily a reguluje miestnosť podľa požadovanej teploty.

K optimálnej regulácii teploty vyžíva sofistikované algoritmy.

Regulačná jednotka je vybavená LCD displejom, ktorý poskytuje všetky užitočné informácie o aktuálnom programe, nastavenej a skutočnej teplote v miestnosti.

Regulačná jednotka je vybavená ovládacím panelom, prostredníctvom ktorého je možné v jednotlivých miestnostiach meniť centrálne nastavené teploty podľa aktuálnej potreby.

Správca systému môže obmedziť alebo zakázať zasahovanie do centrálne nastaveného vykurovacieho programu prostredníctvom regulačnej jednotky.

Z výroby nastavené užívateľské parametre regulátora je možné meniť a prispôsobovať špecifickým potrebám zákazníka.

Okrem regulačnej funkcie je jednotka využívaná aj na prenos dátových paketov medzi jednotlivými prvkami IQRC.

Rozmery 98 x 78 x 22 mm
Displej LCD (40 x 40 mm)
Podsvietenie/farba Áno / Jantárová
Napájacie napätie PWRC (230 V) / Batéria (3,6 V) / Adaptér (6 V)
Batéria / životnosť LiSOCL2 3,6V AA / 2-3 roky
Frekvencia 2,4 GHz
Spotreba max 1W

 

alebo