Router -opakovač signálu

Zariadenie sprostredkováva bezdrôtový prenos dátových paketov medzi riadiacou jednotkou a ostatnými prvkami systému IQRC.

Ich použitie je nevyhnutné najmä tam, kde neexistuje možnosť priamej bezdrôtovej komunikácie medzi riadiacou jednotkou a ostatnými prvkami systému.

Optimálne navrhnutá sieť opakovačov signálu, zvyšuje spoľahlivosť systému v reálnych a často sa meniacich podmienkach budovy.

Rútre umožňujú integráciu veľkého počtu IQRC prvkov do jedného systému. Vďaka tomu je možné použiť systém IQRC aj v rozľahlých objektoch.

Rozmery 98 x 78 x 22 mm
Displej LCD
Napájanie WPWRC (230 V) / Adaptér 6V
Výkon rádiového modulu 100 mW
Frekvencia 2,4 Ghz
Spotreba max 1 W

 

alebo