Referencie

SOŠ Senica, Senica, Slovensko

SOŠ Senica, Senica, Slovensko

Energetický audit potvrdil, že po zavedení IQRC a výmene časti okien sme v prvej sezóńe na vykurovaní ušetrili 38%. Regulačný systém jednoznačne odporúčam aj iným organizáciám. //Mgr. Pavol Paradeiser, riaditeľ školy

Bezdrôtové ovládanie a regulácia teplovodného systému v škole . Centrálne riadená zónová regulácia sa prostredníctvom systému IQRC inštalovala do 35 tried a kabinetov rozľahlej, trojposchodovej budovy. Súčasťou regulačnej zostavy je 88 bezdrôtovo riadených teplovodných radiátorov.

Pôvodný vykurovací systém v budove pozostával z teplovodných radiátorov, ktoré boli osadené obyčajnými ventilmi s možnosťou manuálnej regulácie prietoku vykurovacej vody.

Keďže tento regulačný nástroj neumožňoval nastavovať v jednotlivých triedach optimálne teploty, veľa ich bolo počas vykurovacej sezóny neefektívne prekurovaných. Okrem porušovania hygienických noriem bol tento stav pre školu dlhodobo neakceptovateľný aj z pohľadu neprimerane vysokých nákladov, ktoré musela každoročne vynakladať na vykurovanie.

"Energetický audit potvrdil, že po zavedení IQRC a výmene časti okien sme v prvej sezóne na vykurovaní ušetrili 38%. Regulačný systém jednoznačne odporúčam aj iným organizáciám." - Mgr. Pavol Paradeiser, riaditeľ školy
 

Optimálnej vykurovacej prevádzke neprospievala ani skutočnosť, že budova musela byť celý deň vykurovaná kvôli večernému vyučovaniu a kurzom, ktoré prebiehali len v štyroch triedach školy.

Vedenie školy preto hľadalo spôsob, ako optimalizovať vykurovacie náklady. Svoje predstavy nakoniec dokázalo zhrnúť do jedinej požiadavky, ktorá sa dala vyjadriť výstižným sloganom : „ Vykurovanie podľa vyučovacieho rozvrhu “

Špecifiká projektu

Keďže vykurovacie rozvody teplovodného systému boli veľmi staré a znečistené, rozhodli sme sa pri rekonštrukcii školy použiť termostatické ventily od nemeckého výrobcu Jürgen Schlösser Armaturen, GmbH. Ich mechanická odolnosť a dostatočný regulačný prietok zaručujú funkčnosť teplovodného systému aj v náročných podmienkach.

Vzhľadom k tomu, že budova školy je veľmi rozľahlá, kvôli spoľahlivosti komunikácie sme vybavili každú triedu regulačnou jednotkou IQ24RC, ktorá okrem snímania teploty v miestnosti zabezpečuje predlžovanie signálu v rámci objektu.

Súčasný stav

Inštalácii centrálne riadeného systému IQRC predchádzala modernizácia teplovodných radiátorov v jednotlivých miestnostiach. Pôvodné obyčajné ventily boli nahradené novými, termostatickými.

Následne už nič nebránilo osadeniu úsporných, bezdrôtovo programovateľných termostatických hlavíc IQ 24 TH. Možnosť vzdialene nastavovať teploty jednotlivých tried na základe aktuálnej obsadenosti priniesla škole kontrolu nad vykurovaním a 38% úspory (tu je nutné podotknúť, že časť úspor treba pripísať aj výmene okien v časti budovy)

 

Na základe on-line monitoringu skutočných teplôt v jednotlivých triedach, ktoré sú logované do centrálnej riadiacej jednotky (počítača), má vedenie školy vždy aktuálny prehľad o teplotných pomeroch v jednotlivých miestnostiach.

Z ušetrených peňazí škola priebežne modernizuje budovu a zlepšuje tepelno-izolačné vlastnosti objektu (výmena okien, zateplenie).

alebo