Aktuality

SOŠ Senica so systémom IQRC ocenená aj v Mníchove

SOŠ Senica so systémom IQRC ocenená aj v Mníchove

Stredná odborná škola (SOŠ) Senica sa v novembri zúčastnila v Mníchove na záverečnej medzinárodnej konferencii projektu Predstavenie regionálnych energetických koncepcií (CEP-REC) – program Centrálna Európa. Konferencie sa zúčastnili zástupcovia projektových partnerov z 8 európskych krajín (Nemecko, Maďarsko, Slovenská republika, Taliansko, Česká republika, Poľsko, Slovinsko, Rakúsko), pozvaní hostia z oblasti obnoviteľných zdrojov a energetických koncepcii a zástupcovia víťazov regionálnych súťaží o najlepšie inovatívne projekty.

Víťazom v Trnavskom samosprávnom kraji bola SOŠ Senica s projektom regulácia tepla prostredníctvom bezdrôtovej regulácie – systém IQCR. Projekt SOŠ Senica, ktorý na konferencii CEP-REC prezentovala ako víťazný najinovatívnejší projekt Trnavského samosprávneho kraja za Slovenskú republiku, patril medzi ocenené v súťaži o najlepšie inovatívne projekty jednotlivých regiónov.

Cieľom projektu Predstavenie regionálnych energetických koncepcií je podpora využívania obnoviteľných zdrojov energie a zvyšovanie energetickej účinnosti v strednej Európe. Keďže využívanie obnoviteľných zdrojov energie sa musí realizovať predovšetkým na regionálnej úrovni, kraje sú kľúčovými aktérmi v tomto vývoji. Regionálne energetické koncepcie prinášajú viacero príležitostí pre rozvoj obnoviteľných zdrojov energie a zvýšenie energetickej účinnosti.

SOŠ Senica ideálnym nastavením systému IQCR zabezpečí, že žiadna miestnosť nebude vykurovaná v čase, keď nie je využívaná. Vedeniu školy systém umožní centrálne nastavenie teplôt pre každú triedu a miestnosť individuálne podľa rozvrhu hodín. Požadované teploty nastavené v počítači sa prenášajú do jednotlivých školských tried a miestností pomocou diaľkového ovládania. Škola tým dosiahne značnú úsporu finančných prostriedkov vynaložených na vykurovanie a zároveň tiež prispeje k ochrane životného prostredia.

zdroj: www.senica.sk, www.trnava-vuc.sk, www.cep-rec.euzľava: Bavorský štátny tajomník Ministerstva hospodárstva a médií, energií a technológii Franz Josef Pschierer, pracovníčka SOŠ Senica

 Ing. Danica Rapantová a zástupca organizátora Martin Sambale.


alebo